SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2023 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
6. Zasadnutie MsZ v Gbeloch
 
Dátum konania: 27.06.2023 Predsedajúci: M. Jahodka
17:00:3227.6.2023
17:00:381 Otvorenie
17:00:40M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:03:17M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:04:142 Kontrola uznesení
17:04:16M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:04:24G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
17:04:38M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:04:443 Výročná správa DPS n.o. Gbely za rok 2022
17:04:46M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:05:24P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
17:07:40M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:08:30M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:08:364 Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2022 O výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej mestom Gbely a Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2022 O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole zriadenej mestom Gbely
17:08:37M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:11:40O. Chocholáček1Diskusia
17:13:45P. Horinková1Diskusia
17:15:08G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
17:15:23P. Horinková0Diskusia
17:16:27G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
17:17:49P. Horinková0Diskusia
17:18:41M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:19:34M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:20:24T. Papánek1Diskusia
17:20:38M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:21:18M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:21:225 Majetkové prevody
17:21:23M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:21:295.1 Odpredaj - prenájom infraštruktúry IBV Kúcanka Gbely
17:21:29M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:28:08M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:33:04M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:33:115.2 Odpredaj Polach, Šimek pozemky Lesná - zámer
17:33:13M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:36:52M. Mihál1Diskusia
17:37:26M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:39:25M. Mihál1Diskusia
17:39:32M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:40:20M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:43:36M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:43:425.3 Odpredaj Polach - Štefánikova
17:43:43M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:46:215.4 Odkúpenie pozemkov - prepoj Kúcanka - Pionierska
17:46:24M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:52:036 IV. Zmena rozpočtu v roku 2023
17:52:05M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:52:32G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
17:58:35M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:01:14O. Chocholáček1Diskusia
18:02:14M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:02:27M. Jureňa, občan0Diskusia
18:03:56M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:05:067 Rôzne
18:05:08M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:05:167.1 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2023
18:05:17M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:05:35P. Brezovská, hl. kontrolórka0Diskusia
18:07:08M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:08:127.2 Zmeny a doplnky ÚPN mesta Gbely
18:08:14M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:11:117.3 Odvolanie konateľa SMM Gbely spol. s r.o.
18:11:12M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:13:058 Diskusia
18:13:05M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:13:28Ľ. Ženiš, občan0Diskusia
18:13:40M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:14:36Ľ. Ženiš, občan0Diskusia
18:14:52M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:16:23P. Horinková1Diskusia
18:16:32M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:17:52V. Papánek, občan0Diskusia
18:18:11M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:19:32V. Papánek, občan0Diskusia
18:20:58M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:23:019 Ukončenie
18:23:03M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia