SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2023 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
5. Zasadnutie MsZ v Gbeloch
 
Dátum konania: 03.05.2023 Predsedajúci: M. Jahodka
17:00:073.5.2023
17:00:221 Otvorenie
17:00:22M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:04:482 Kontrola uznesení
17:04:48M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:05:02P. Brezovská, hl.kontrolórka0Diskusia
17:08:52M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:09:51M. Mihál1Diskusia
17:11:43M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:12:44G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
17:14:05M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:14:12O. Chocholáček1Diskusia
17:14:48M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:15:373 Súhlas mesta Gbely k zaradeniu Súkromného špecializovaného centra poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami do siete škôl a školských zariadení
17:15:37M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:19:01K. Knotková1Diskusia
17:19:40P. Horinková1Diskusia
17:20:01M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:21:034 Rozpočtové opatrenie MsZ - III. zmena rozpočtu mesta Gbely v roku 2023
17:21:04M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:25:57O. Chocholáček1Diskusia
17:27:05E. Volková1Diskusia
17:28:23P. Horinková1Diskusia
17:29:51M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:30:435 Rozšírenie kapacity Základnej školy s materskou školou Gbely o špeciálne triedy v priestoroch tretieho nadzemného podlažia budovy ZUŠ
17:30:44M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:34:33M. Karasová1Diskusia
17:35:03M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:35:18M. Martinkovič, občan0Diskusia
17:36:14M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:37:02B. Vašíčková, občianka0Diskusia
17:40:58M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:41:56D. Jureňa, riaditeľ ZŠ s MŠ0Diskusia
17:44:03M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:44:07T. Papánek1Diskusia
17:44:50P. Horinková1Diskusia
17:45:03M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:45:486 Majetkové prevody - zámer mesta odpredať pozemky v centre mesta - schválenie zámeru
17:45:50M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:49:447 Rôzne
17:49:45M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:52:29E. Volková1Diskusia
17:53:47G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
17:55:31T. Papánek1Diskusia
17:56:38G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
17:57:13T. Papánek1Diskusia
17:58:08M. Mihál1Diskusia
18:01:23M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:01:45P. Horinková1Diskusia
18:02:40M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:03:09O. Chocholáček1Diskusia
18:05:04T. Papánek1Diskusia
18:05:38E. Volková1Diskusia
18:06:50G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
18:07:38M. Mihál1Diskusia
18:09:15E. Volková2Diskusia
18:10:39P. Horinková2Diskusia
18:11:25K. Knotková1Diskusia
18:11:44M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:11:56D. Jureňa, riaditeľ ZŠ s MŠ0Diskusia
18:14:12M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:15:198 Diskusia
18:15:20M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:16:07P. Horinková1Diskusia
18:16:29G. Kováčová, prednostka MsÚ1
18:16:49P. Horinková1
18:17:05G. Kováčová, prednostka MsÚ1
18:17:26M. Jahodka, primátor mesta1
18:17:38P. Horinková1
18:17:55M. Jahodka, primátor mesta1
18:18:18P. Horinková1
18:18:28M. Jahodka, primátor mesta1
18:18:31P. Horinková1
18:19:02M. Jahodka, primátor mesta1
18:19:07G. Kováčová, prednostka MsÚ1
18:19:41P. Horinková1
18:20:21M. Jahodka, primátor mesta1
18:21:05P. Horinková1
18:21:39L. Jureňa1Diskusia
18:22:59M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:23:38O. Chocholáček1Diskusia
18:24:11M. Jahodka, primátor mesta1
18:26:37O. Chocholáček1
18:27:39M. Jahodka, primátor mesta1
18:28:10O. Chocholáček1
18:28:38M. Jahodka, primátor mesta1
18:29:37O. Chocholáček1
18:30:27M. Jahodka, primátor mesta1
18:30:35O. Chocholáček1
18:31:09M. Jahodka, primátor mesta1
18:31:15O. Chocholáček1
18:31:57G. Kováčová, prednostka MsÚ1
18:32:45O. Chocholáček1
18:33:07M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:36:20P. Horinková1Diskusia
18:37:52M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:38:40Ľ. Ženiš, občan0Diskusia
18:38:53G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
18:39:26M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:40:24M. Martinkovič, občan0Diskusia
18:41:04M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:43:09M. Martinkovič, občan0Diskusia
18:43:47G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
18:44:51E. Volková1Diskusia
18:46:09P. Horinková2Diskusia
18:48:51M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:49:33D. Jureňa, riaditeľ ZŠ s MŠ0Diskusia
18:50:53M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:51:32R. Irša1Diskusia
18:52:30M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:53:20G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
18:53:55M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:54:049 Ukončenie
18:54:05M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia