SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
16. Zasadnutie MsZ v Gbeloch
 
Dátum konania: 06.09.2021 Predsedajúci: J.Hazlinger
17:59:476.9.2021
18:00:201 Otvorenie
18:00:30J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:04:412 Kontrola plnenia uznesení
18:04:42J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:04:513 Návrh VZN podmienky prideľovania nájomných bytov v meste Gbely
18:04:53J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:06:214 Návrh Dodatku č. 1 VZN č. 1/2021 o výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadení sociálnych služieb DPS n.o. Gbely
18:06:22J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:08:25E. Volková0Diskusia
18:09:24J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:09:34P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
18:10:01E. Volková0Diskusia
18:10:09P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
18:10:31E. Volková0Diskusia
18:10:39P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
18:10:46J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:10:48M. Mihál0Diskusia
18:12:11J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:13:26M. Mihál0Diskusia
18:14:10P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
18:14:57M. Mihál0Diskusia
18:15:05P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
18:15:29J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:15:33O. Chocholáček0Diskusia
18:16:30J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:16:515 Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Gbely za I.polrok 2021
18:16:55J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:17:336 Majetkové prevody
18:17:34J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:19:387 Rôzne
18:19:39J. Hazlinger, primátor mesta - bod 7.11Diskusia
18:21:07P. Brunovský0Diskusia
18:21:40P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
18:22:42P. Brunovský0Diskusia
18:23:13J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:23:37P. Brunovský0Diskusia
18:26:33J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:28:50P. Brunovský0Diskusia
18:30:10J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:31:26P. Brunovský0Diskusia
18:32:08J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:32:45P. Brunovský0Diskusia
18:33:01J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:33:04O. Chocholáček0Diskusia
18:34:14P. Brunovský0Diskusia
18:35:07O. Chocholáček0Diskusia
18:36:45J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:36:59T. Papánek0Diskusia
18:37:46M. Mihál0Diskusia
18:39:50J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:39:56M. Mihál0Diskusia
18:40:21J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:40:24M. Mihál0Diskusia
18:41:05J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:41:08M. Mihál0Diskusia
18:43:24G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
18:44:07M. Mihál0Diskusia
18:44:31G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
18:45:18M. Mihál0Diskusia
18:46:03J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:46:09M. Mihál0Diskusia
18:46:23J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:46:31M. Mihál0Diskusia
18:47:37T. Papánek0Diskusia
18:48:48P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
18:49:30T. Papánek0Diskusia
18:49:55J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:49:58E. Volková0Diskusia
18:51:58T. Papánek0Diskusia
18:52:31J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:53:13T. Papánek0Diskusia
18:53:28J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:53:40E. Volková0Diskusia
18:54:08J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:54:32P. Volková0Diskusia
18:55:06J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:55:28P. Volková0Diskusia
18:55:42J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:55:52M. Mihál0Diskusia
18:56:21J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:57:10J. Hazlinger, primátor mesta - bod 7.21
18:58:42M. Mihál0Diskusia
18:59:19G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
19:01:09M. Mihál0Diskusia
19:02:20T. Papánek0Diskusia
19:02:43G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
19:04:31T. Papánek0Diskusia
19:04:49G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
19:05:10T. Papánek0Diskusia
19:05:22J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:06:01T. Papánek0Diskusia
19:06:18J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:07:00T. Papánek0Diskusia
19:07:25J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:07:51T. Papánek0Diskusia
19:08:11J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:08:26T. Papánek0Diskusia
19:08:30J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:08:49E. Volková0Diskusia
19:09:15J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:09:50E. Volková0Diskusia
19:10:05J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:10:21T. Papánek0Diskusia
19:10:38J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:10:52G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
19:11:43J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:12:19O. Chocholáček0Diskusia
19:12:43G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
19:13:47O. Chocholáček0Diskusia
19:15:20T. Papánek0Diskusia
19:15:55J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:16:30P. Brunovský0Diskusia
19:18:21G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
19:18:29J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:18:32M. Mihál0Diskusia
19:18:58J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:19:37J. Hazlinger, primátor mesta - bod 7.31
19:21:21O. Chocholáček0Diskusia
19:22:26E. Volková0Diskusia
19:23:28J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:24:08G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
19:24:32M. Mihál0Diskusia
19:26:37J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:26:39T. Papánek0Diskusia
19:28:08J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:28:11P. Brunovský0Diskusia
19:29:09J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:29:27J. Hazlinger, primátor mesta - bod 7.41
19:31:20T. Papánek0Diskusia
19:32:08J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:32:09O. Chocholáček0Diskusia
19:33:45J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:34:28T. Papánek0Diskusia
19:35:19R. Kádar0Diskusia
19:35:38P. Brunovský0Diskusia
19:38:09J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:38:16T. Papánek0Diskusia
19:38:37A. Ambra0Diskusia
19:39:13P. Pecha0Diskusia
19:39:34M. Karasová0Diskusia
19:39:43T. Papánek0Diskusia
19:40:41J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:40:44M. Mihál0Diskusia
19:42:46J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:42:53O. Chocholáček0Diskusia
19:43:55J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:44:09A. Ambra0Diskusia
19:45:17J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:46:078 Diskusia
19:46:09J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:46:20O. Chocholáček0Diskusia
19:48:05J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:49:37O. Chocholáček0Diskusia
19:50:59J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:53:01T. Papánek0Diskusia
19:53:29J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:53:49T. Papánek0Diskusia
19:53:57J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:54:07T. Papánek0Diskusia
19:54:19J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:54:40E. Volková0Diskusia
19:56:27J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:58:20E. Volková0Diskusia
19:58:28J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:58:40E. Volková0Diskusia
19:59:04J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:59:10E. Volková0Diskusia
19:59:16T. Papánek0Diskusia
19:59:27J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:59:53T. Papánek0Diskusia
20:00:28J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:00:56T. Papánek0Diskusia
20:01:22J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:01:40P. Brunovský0Diskusia
20:01:54J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:02:33P. Brunovský0Diskusia
20:03:08J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:03:57M. Mihál0Diskusia
20:04:25J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:05:48Š. Komorný0Diskusia
20:06:33J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:06:369 Ukončenie
20:06:36J. Hazlinger, primátor mesta1