SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
17. Zasadnutie MsZ v Gbeloch
 
Dátum konania: 06.12.2021 Predsedajúci: J. Hazlinger
17:00:326.12.2021
17:00:371 Otvorenie
17:00:46J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:03:422 Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 6/2014 o miestnych daniach
17:03:45J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:05:523 Kontrola plnenia uznesení
17:05:55J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:06:004 II.a III. zmena rozpočtu mesta Gbely - II. zmena
17:06:02J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:07:014 II.a III. zmena rozpočtu mesta Gbely - III.zmena
17:07:02J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:08:595 Programový rozpočet mesta Gbely na rok 2022, výhľadový rozpočet na roky 2023-2024
17:09:01J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:12:08T. Papánek0Diskusia
17:12:50J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:13:03T. Papánek0Diskusia
17:13:58G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
17:15:07T. Papánek0Diskusia
17:15:23G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
17:16:42T. Papánek0Diskusia
17:17:16J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:19:12M. Karasová0Diskusia
17:20:44J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:21:16T. Papánek0Diskusia
17:21:31J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:22:146 Návrh Dodatku č. 15 k VZN č. 3/2013 o výške finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školských zariadení
17:22:15J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:23:327 Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
17:23:33J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:24:44P. Brunovský0Diskusia
17:26:46J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:26:53G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
17:27:21P. Brunovský0Diskusia
17:35:46J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:35:52E. Volková0Diskusia
17:38:10Š. Komorný0Diskusia
17:39:44M. Karasová0Diskusia
17:40:02J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:40:03T. Papánek0Diskusia
17:41:17J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:41:19K. Činovský0Diskusia
17:41:37J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:42:058 Majetkové prevody
17:42:06J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:45:05T. Papánek0Diskusia
17:45:17J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:45:35T. Papánek0Diskusia
17:45:56J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:46:17T. Papánek0Diskusia
17:46:32J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:46:41T. Papánek0Diskusia
17:47:02J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:59:309 Rôzne
17:59:379.1 Grant - vodozádržné opatrenia v ZŠ s MŠ Gbely
17:59:43J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:02:56T. Papánek0Diskusia
18:03:44J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:04:349.2 Plán poradia rekonštrukcie chodníkov v meste Gbely
18:04:35J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:05:18T. Papánek0Diskusia
18:06:21J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:07:069.3 Voľba hlavného kontrolóra mesta Gbely - návrh
18:07:08J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:09:07M. Mihál0Diskusia
18:12:15J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:13:17M. Mihál0Diskusia
18:13:32J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:13:39M. Mihál0Diskusia
18:13:43J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:15:559.4 Príspevok na stravu - analýza nákladov - informácia
18:15:56J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:18:01P. Pecha0Diskusia
18:18:29J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:18:37P. Brunovský0Diskusia
18:19:23J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:19:27M. Mihál0Diskusia
18:19:39J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:19:58M. Mihál0Diskusia
18:20:09J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:20:15E. Volková0Diskusia
18:20:53J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:21:09T. Papánek0Diskusia
18:21:49J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:22:009.5 Granty - informácia
18:22:02J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:23:1210 Diskusia
18:23:13J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:23:23T. Papánek0Diskusia
18:23:57J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:24:05T. Papánek0Diskusia
18:24:08J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:24:14T. Papánek0Diskusia
18:24:44J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:25:13T. Papánek0Diskusia
18:25:27J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:25:53T. Papánek0Diskusia
18:26:13J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:26:31T. Papánek0Diskusia
18:26:40J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:26:44D. Kubina - občan0Diskusia
18:26:57J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:27:07Š. Komorný0Diskusia
18:28:53J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:29:00Š. Komorný0Diskusia
18:29:21J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:29:27P. Brunovský0Diskusia
18:29:56J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:30:20E. Volková0Diskusia
18:31:12J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:31:20M. Mihál0Diskusia
18:32:31J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:32:49M. Mihál0Diskusia
18:33:26J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:33:39M. Mihál0Diskusia
18:33:58J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:34:16T. Papánek0Diskusia
18:34:41J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:34:58T. Papánek0Diskusia
18:35:15J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:35:27T. Papánek0Diskusia
18:35:32J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:35:4711 Ukončenie
18:35:47J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia