SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
21. Zasadnutie MsZ v Gbeloch
 
Dátum konania: 12.09.2022 Predsedajúci: J. Hazlinger
17:03:1712.9.2022
17:03:301 Otvorenie
17:03:33J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:06:562 Kontrola plnenia uznesení
17:06:57J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:07:053 Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Gbely za I. polrok 2022
17:07:05J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:08:024 VZN o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej mestom Gbely
17:08:03J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:09:53M. Mihál0Diskusia
17:10:13G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
17:12:48J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:12:53O. Chocholáček0Diskusia
17:13:34G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
17:13:55T. Papánek0Diskusia
17:14:23G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
17:14:55T. Papánek0Diskusia
17:15:32J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:15:34M. Mihál0Diskusia
17:19:03G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
17:19:05M. Mihál0Diskusia
17:19:26G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
17:20:17J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:20:20O. Chocholáček0Diskusia
17:21:50M. Mihál0Diskusia
17:22:47J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:23:205 VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
17:23:21J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:23:396 VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Mesto Gbely
17:23:40J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:23:587 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole zriadenej mestom Gbely
17:23:59J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:24:208 Rôzne
17:24:22J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:25:25T. Papánek0Diskusia
17:25:35J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:26:03T. Papánek0Diskusia
17:26:30J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:26:48T. Papánek0Diskusia
17:26:59J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:27:589 Diskusia
17:27:59J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:28:07T. Papánek0Diskusia
17:28:36J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:28:54T. Papánek0Diskusia
17:29:27J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:29:50T. Papánek0Diskusia
17:30:10J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:30:12T. Papánek0Diskusia
17:31:30J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:31:49T. Papánek0Diskusia
17:32:04J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:32:10T. Papánek0Diskusia
17:32:15J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:32:28T. Papánek0Diskusia
17:32:49J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:33:01T. Papánek0Diskusia
17:33:04J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:33:12O. Chocholáček0Diskusia
17:33:55J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:34:27O. Chocholáček0Diskusia
17:36:09J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:36:29O. Chocholáček0Diskusia
17:37:53J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:38:00O. Chocholáček0Diskusia
17:38:26J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:38:28T. Papánek0Diskusia
17:38:44J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
17:39:27P. Brunovský0Diskusia
17:42:3710 Ukončenie
17:42:37J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia