SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
20. Zasadnutie MsZ v Gbeloch
 
Dátum konania: 13.06.2022 Predsedajúci: J. Hazlinger
17:59:2413.6.2022
17:59:311 Otvorenie
17:59:34J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:01:552 Kontrola plnenia uznesení
18:01:57J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:02:073 Výročná správa DPS n.o. Gbely za rok 2021
18:02:09J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:02:40T. Papánek0Diskusia
18:04:31P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
18:05:28T. Papánek0Diskusia
18:05:54P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
18:06:27T. Papánek0Diskusia
18:06:48J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:07:30T. Papánek0Diskusia
18:07:42J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:07:47M. Mihál0Diskusia
18:09:42P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
18:10:13M. Mihál0Diskusia
18:10:24J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:10:54M. Mihál0Diskusia
18:12:50J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:13:16E. Volková0Diskusia
18:13:35P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
18:14:25J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:14:484 Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2021 o výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadení sociálnych služieb DPS n.o. Gbely
18:14:49J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:15:44P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
18:16:52J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:17:01O. Chocholáček0Diskusia
18:19:18J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:19:35P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
18:20:21O. Chocholáček0Diskusia
18:20:39P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
18:21:05J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:21:45O. Chocholáček0Diskusia
18:22:19J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:22:23E. Volková0Diskusia
18:22:49P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
18:23:10J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:23:18T. Papánek0Diskusia
18:23:36J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:23:41T. Papánek0Diskusia
18:24:01J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:24:465 VZN o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Gbely
18:24:47J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:26:176 Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Gbely na rok 2022
18:26:19J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:28:53O. Chocholáček0Diskusia
18:29:13M. Mihál0Diskusia
18:32:41O. Chocholáček0Diskusia
18:34:41J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:36:41M. Mihál0Diskusia
18:38:16J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:38:37P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
18:39:376 Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Gbely na rok 2022
18:39:37J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:39:47P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
18:40:32J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:40:37O. Chocholáček0Diskusia
18:41:53J. Hazlinger, primátor mesta1
18:41:57E. Volková0Diskusia
18:43:33J. Hazlinger, primátor mesta1
18:43:40T. Papánek0Diskusia
18:47:06J. Hazlinger, primátor mesta1
18:47:16O. Chocholáček0Diskusia
18:48:52E. Volková0Diskusia
18:50:40J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:50:45P. Brunovský0Diskusia
18:53:54K. Činovský0Diskusia
18:54:34J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:54:41P. Brunovský0Diskusia
18:55:02J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:55:06K. Činovský0Diskusia
18:55:28J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:56:14M. Mihál0Diskusia
19:00:34J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:00:45G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
19:03:00J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:03:16M. Mihál0Diskusia
19:03:39G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
19:04:04M. Mihál0Diskusia
19:08:00D. Jureňa, riaditeľ ZŠ s MŠ0Diskusia
19:12:42J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:12:47T. Papánek0Diskusia
19:15:45G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
19:17:26T. Papánek0Diskusia
19:17:57J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:19:53D. Jureňa, riaditeľ ZŠ s MŠ0Diskusia
19:22:26T. Papánek0Diskusia
19:23:10J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:23:30G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
19:24:03T. Papánek0Diskusia
19:24:13J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:24:50M. Mihál0Diskusia
19:26:26J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:26:31O. Chocholáček0Diskusia
19:27:18M. Mihál0Diskusia
19:27:24O. Chocholáček0Diskusia
19:27:53D. Jureňa, riaditeľ ZŠ s MŠ0Diskusia
19:32:02J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:32:05Š. Komorný0Diskusia
19:32:35J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:32:48P. Volková0Diskusia
19:33:12J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:33:24G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
19:34:06J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:34:15P. Brunovský0Diskusia
19:36:17J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:39:507 Majetkové prevody
19:39:50J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:39:567.1 Zverenie majetku - modernizácia učební a multifunkčné ihrisko do správy zriadenej rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Gbely
19:39:56J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:42:207.2 Usporiadanie pozemkov na ulici Mirka Nešpora
19:42:20J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:44:117.3 Usporiadanie pozemkov pod prístupovou komunikáciou k ZŠ s MŠ Gbely
19:44:11J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:49:28O. Chocholáček0Diskusia
19:50:32J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:51:00O. Chocholáček0
19:51:14J. Hazlinger, primátor mesta1
19:51:337.4 Usporiadanie pozemkov v areáli futbalového štadióna
19:51:33J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:57:077.5 Usporiadanie pozemkov - cintorín
19:57:07J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:05:38Š. Komorný0Diskusia
20:07:37J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:08:087.6 Usporiadanie pozemkov - návrh poslanca p. Tomáša Papánka
20:08:08J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:16:19T. Papánek0Diskusia
20:18:17J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:18:31T. Papánek0Diskusia
20:18:41J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:18:46M. Mihál0Diskusia
20:25:41J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:25:45O. Chocholáček0Diskusia
20:26:00J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:26:09O. Chocholáček0Diskusia
20:26:54T. Papánek0Diskusia
20:28:32J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:28:37P. Brunovský0Diskusia
20:31:49J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:31:54T. Papánek0Diskusia
20:32:34J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:33:218 Rôzne
20:33:228.1 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Gbely na 2. polrok 2022
20:33:22J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:33:51M. Mihál0Diskusia
20:34:57J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:35:168.2 Návrh na určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov do orgánov samosprávy mesta Gbely na volebné obdobie 2022-2026
20:35:16J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:37:28M. Mihál0Diskusia
20:42:33Š. Komorný0Diskusia
20:44:22J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:44:27T. Papánek0Diskusia
20:44:53J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:44:56P. Brunovský0Diskusia
20:47:17J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:47:418.3 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné volebné obdobie 2022-2026
20:47:41J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:49:068.4 Informácia o grantoch + 8.5 Informácia o skládke "Cunín"
20:49:06J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:49:38E. Volková0Diskusia
20:50:33J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:51:15E. Volková0Diskusia
20:52:21J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:53:35E. Volková0Diskusia
20:54:369 Diskusia
20:54:36J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:00:01E. Volková0Diskusia
21:01:27J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:01:47G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
21:02:13J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:02:27E. Volková0Diskusia
21:02:39J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:03:02E. Volková0Diskusia
21:03:28J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:03:45O. Chocholáček0Diskusia
21:04:14J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:04:20O. Chocholáček0Diskusia
21:04:37J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:05:04A. Ambra0Diskusia
21:13:22T. Papánek0Diskusia
21:13:54J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:14:07T. Papánek0Diskusia
21:14:20J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:14:34T. Papánek0Diskusia
21:18:00J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:18:1710 Ukončenie
21:18:17J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia