SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2023 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
4. Zasadnutie MsZ v Gbeloch
 
Dátum konania: 14.03.2023 Predsedajúci: M. Jahodka
17:03:0314.3.2023
17:03:081 Otvorenie
17:03:09M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:06:13G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
17:06:32M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:06:372 Upozornenie prokurátora
17:06:39M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:10:52M. Karasová0Diskusia
17:11:19M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:12:133 Návrh VZN O výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadení sociálnych služieb DPS n.o. Gbely
17:12:14M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:15:57P. Horinková0Diskusia
17:17:40M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:17:49E. Volková0Diskusia
17:18:13P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
17:18:21E. Volková0Diskusia
17:18:36P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
17:19:17E. Volková0Diskusia
17:19:23P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
17:19:33M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:19:36O. Chocholáček0Diskusia
17:20:56M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:23:324 Záverečný účet mesta Gbely za rok 2022
17:23:32M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:26:08P. Brezovská, hl. kontrolórka0Diskusia
17:30:16M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:32:315 II. zmena rozpočtu mesta Gbely
17:32:31M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:34:28G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
17:39:52M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:40:306 Úprava príspevku na stravovanie dôchodcom
17:40:30M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:41:58O. Chocholáček0Diskusia
17:42:54M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:43:01P. Horinková0Diskusia
17:43:26M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:43:31E. Volková0Diskusia
17:43:56M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:44:287 Dodatok č. 1 k VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Gbely
17:44:28M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:46:57M. Mihál0Diskusia
17:51:20M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:51:29G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
17:52:30M. Mihál0Diskusia
17:52:43G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
17:53:40M. Mihál0Diskusia
17:53:55G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
17:54:04M. Mihál0Diskusia
17:54:17M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:54:29P. Horinková0Diskusia
17:54:50G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
17:56:07P. Horinková0Diskusia
17:56:17G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
17:56:43M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:58:308 Dotácie z rozpočtu mesta v roku 2023
17:58:30M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:04:34E. Volková0Diskusia
18:06:16M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:06:36L. Jureňa0Diskusia
18:06:57M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:07:44K. Knotková0Diskusia
18:08:38M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:09:36O. Chocholáček0Diskusia
18:11:37M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:13:399 Majetkové prevody
18:13:39M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:18:2010 Rôzne
18:18:2410.1 Rôzne - Projekt z Fondu na podporu športu - „Športom k lepšiemu zdraviu pre všetkých“
18:18:25M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:20:42D. Vlk0Diskusia
18:23:04M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:26:39O. Chocholáček0Diskusia
18:27:12M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:27:29K. Knotková0Diskusia
18:27:55M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:30:17Ľ. Činovská0Diskusia
18:30:41M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:31:26Ľ. Činovská0Diskusia
18:31:42M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:32:46D. Vlk0Diskusia
18:35:11M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:35:16Ľ. Činovská0Diskusia
18:35:29D. Vlk0Diskusia
18:36:12Ľ. Činovská0Diskusia
18:36:42M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:36:49P. Horinková0Diskusia
18:37:23M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:38:0410.2 Rôzne - Zmena v zložení komisie pre verejné obchodné súťaže
18:38:05M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:39:4210.3 Rôzne - Veterný park - Roztočme SPPolu veterný park
18:39:42M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:43:02Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
18:53:34M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:54:06E. Volková0Diskusia
18:55:44Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
18:59:39M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:59:43Ľ. Činovská0Diskusia
19:00:37Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
19:04:35Ľ. Činovská0Diskusia
19:04:48M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:04:56O. Chocholáček0Diskusia
19:07:03G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
19:08:11Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
19:13:48O. Chocholáček0Diskusia
19:14:34Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
19:18:07M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:19:42Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
19:21:55M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:22:39Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
19:26:22M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:26:26Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
19:26:51D. Vlk0Diskusia
19:28:03Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
19:28:58D. Vlk0Diskusia
19:29:38Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
19:34:05M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:35:10D. Vlk0Diskusia
19:35:26M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:35:34T. Papánek0Diskusia
19:36:30Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
19:37:38M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:37:40E. Volková0Diskusia
19:38:26Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
19:41:24E. Volková0Diskusia
19:41:45Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
19:43:07O. Chocholáček0Diskusia
19:43:24Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
19:45:06M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:45:10K. Knotková0Diskusia
19:45:34M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:45:37Ľ. Činovská0Diskusia
19:46:52M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:49:00M. Mihál0Diskusia
19:49:32M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:49:54P. Lorenc, občan0Diskusia
19:51:12Zástupca SPP, a.s.0
19:53:17P. Lorenc, občan0
19:53:27Zástupca SPP, a.s.0
19:54:44M. Jureňa, občan0
19:59:01Zástupca SPP, a.s.0
20:01:40M. Jureňa, občan0Diskusia
20:03:25Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
20:04:40M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:04:53D. Jureňa, občan0Diskusia
20:06:30Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
20:10:15M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:10:24D. Jureňa, občan0Diskusia
20:11:17Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
20:12:44M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:13:13Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
20:14:37D. Jureňa, občan0
20:14:59M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:15:02Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
20:16:11M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:16:48R. Krídl, občan0Diskusia
20:17:53M. Jahodka, primátor mesta1
20:18:19R. Krídl, občan0
20:21:45Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
20:21:56R. Krídl, občan0
20:22:12Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
20:25:42R. Krídl, občan0Diskusia
20:26:03Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
20:26:27M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:26:57M. Mihál0Diskusia
20:29:21Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
20:32:34M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:33:09T. Papánek0Diskusia
20:33:41M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:33:44D. Vlk0Diskusia
20:35:43Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
20:37:41M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:37:47M. Jureňa, občan0Diskusia
20:38:36M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:38:40Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
20:40:38M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:40:46M. Krídlová, občianka0Diskusia
20:43:48M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:44:05P. Lorenc, občan0Diskusia
20:45:03Zástupca SPP, a.s.0Diskusia
20:46:2211 Diskusia
20:46:22M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:49:1112 Ukončenie
20:49:11M. Jahodka, primátor mesta1