SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
2. Zasadnutie MsZ v Gbeloch
 
Dátum konania: 14.12.2022 Predsedajúci: M. Jahodka
17:00:4314.12.2022
17:01:051 Otvorenie
17:01:05M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:08:072 III. a IV. zmena rozpočtu mesta Gbely v roku 2022
17:08:07M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:10:103 V. zmena rozpočtu mesta Gbely v roku 2022
17:10:10M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:13:47O. Chocholáček0Diskusia
17:16:50M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:18:03P. Horinková0Diskusia
17:19:31M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:19:41E. Volková0Diskusia
17:22:02M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:22:20E. Volková0Diskusia
17:22:51M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:23:03M. Jureňa, občan0Diskusia
17:28:20M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:30:47D. Jureňa, riaditeľ ZŠ s MŠ Gbely0Diskusia
17:31:50M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:33:58T. Papánek0Diskusia
17:35:18M. Novák, občan0Diskusia
17:35:48T. Papánek0Diskusia
17:36:00M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:36:11O. Chocholáček0Diskusia
17:38:30T. Papánek0Diskusia
17:39:13P. Horinková0Diskusia
17:40:11M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:40:20M. Mihál0Diskusia
17:44:30M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:44:35M. Karasová0Diskusia
17:44:54M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:50:334 Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
17:50:33M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:54:57O. Chocholáček0Diskusia
17:55:51M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:56:01E. Volková0Diskusia
17:57:29M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:57:33T. Papánek0Diskusia
17:58:07M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:58:20M. Kudolániová, pracovníčka MsÚ0Diskusia
18:01:28M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:04:02J. Burský, občan0Diskusia
18:04:43M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:05:51R. Irša0Diskusia
18:07:13M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:07:49Ľ. Činovská0Diskusia
18:08:14M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:08:18T. Papánek0Diskusia
18:08:55M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:15:25B. Guček, občan0Diskusia
18:18:09M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:20:525 Návrh Dodatku č. 1 k VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
18:20:52M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:22:576 Programový rozpočet mesta Gbely na rok 2023 a výhľad na roky 2024-2025
18:22:57M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:26:28O. Chocholáček0Diskusia
18:28:28M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:28:32G. Kováčová, vedúca EO, prednostka MsÚ1Diskusia
18:33:01M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:33:06O. Chocholáček0Diskusia
18:33:14M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:35:23M. Mihál0Diskusia
18:39:45M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:39:51G. Kováčová, vedúca EO, prednostka MsÚ1Diskusia
18:45:58M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:46:04T. Papánek0Diskusia
18:46:46M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:49:48M. Jureňa, občan0Diskusia
18:53:48M. Jahodka, primátor mesta1
18:55:13T. Papánek0Diskusia
18:56:00M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:56:04B. Guček, občan0Diskusia
18:56:16M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:56:32G. Kováčová, vedúca EO, prednostka MsÚ1Diskusia
18:57:14M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:59:59B. Guček, občan0Diskusia
19:00:08M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:02:077 Prijatie úveru z Enviromentálneho fondu
19:02:07M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:04:08E. Volková0Diskusia
19:04:34G. Kováčová, vedúca EO, prednostka MsÚ1Diskusia
19:11:42M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:14:20E. Volková0Diskusia
19:15:32M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:16:03M. Novák, občan0Diskusia
19:16:43G. Kováčová, vedúca EO, prednostka MsÚ1Diskusia
19:18:23M. Novák, občan0Diskusia
19:18:32G. Kováčová, vedúca EO, prednostka MsÚ1Diskusia
19:19:04M. Novák, občan0Diskusia
19:19:34G. Kováčová, vedúca EO, prednostka MsÚ1Diskusia
19:19:40M. Novák, občan0Diskusia
19:19:43M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:19:56M. Novák, občan0Diskusia
19:20:43M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:20:54M. Novák, občan0Diskusia
19:21:13M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:22:46M. Rosivač, občan0Diskusia
19:23:38M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:23:46M. Rosivač, občan0Diskusia
19:23:54M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:24:04T. Papánek0Diskusia
19:24:53M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:24:59E. Volková0Diskusia
19:25:45M. Novák, občan0Diskusia
19:26:35M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:26:49M. Čárska, občianka0Diskusia
19:27:13M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:29:048 Návrh VZN o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
19:29:04M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:29:53M. Mihál0Diskusia
19:30:18M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:30:31G. Kováčová, vedúca EO, prednostka MsÚ1Diskusia
19:34:00M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:34:569 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Gbely na I. polrok 2023
19:34:56M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:35:32P. Brezovská, hl. kontrolórka0Diskusia
19:37:16M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:37:28M. Mihál0Diskusia
19:38:30M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:39:2210 Rôzne
19:39:22M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:39:5110.1 Návrh odvolanie konateľa spoločnosti Správa mestského majetku Gbely spol. s r.o. Gbely
19:39:51M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:41:05O. Chocholáček0Diskusia
19:41:15M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:42:4410.2 Návrh delegovanie do Rady školy pri ZUŠ Gbely
19:42:44M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:45:2510.3 Návrh delegovanie do Rady školy pri ZŠ s MŠ Gbely
19:45:25M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:46:2810.4 Návrh delegovanie do Správnej rady DPS n.o. Gbely a delegovanie do Dozornej rady SMM spol. s r.o. Gbely
19:46:28M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
19:51:2610.5 Návrh doplnenie členov komisií pri MsZ z radov odborníkov
19:51:26M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:01:5411 Diskusia
20:01:54M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:02:22P. Brezovská, hl. kontrolórka0Diskusia
20:02:44M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:03:18G. Kováčová, vedúca EO, prednostka MsÚ1Diskusia
20:04:32M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:05:51M. Novák, občan0Diskusia
20:06:24G. Kováčová, vedúca EO, prednostka MsÚ1Diskusia
20:08:06M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:12:16M.Novák, občan0Diskusia
20:12:45M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:14:02M. Novák, občan0Diskusia
20:14:19M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:16:24M. Novák, občan0Diskusia
20:16:49M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:17:07V. Papánek, občan0Diskusia
20:18:11M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:18:46M. Novák, občan0Diskusia
20:19:53M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:21:57G. Kováčová, vedúca EO, prednostka MsÚ1Diskusia
20:22:31M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:24:10M. Novák, občan0Diskusia
20:24:48G. Kováčová, vedúca EO, prednostka MsÚ1Diskusia
20:25:38M. Novák, občan0Diskusia
20:25:49G. Kováčová, vedúca EO, prednostka MsÚ1Diskusia
20:26:09M. Novák, občan0Diskusia
20:26:22M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
20:26:3312 Ukončenie
20:26:33M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia