SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
19. Zasadnutie MsZ v Gbeloch
 
Dátum konania: 14.03.2022 Predsedajúci: J. Hazlinger
18:03:0614.3.2022
18:03:111 Otvorenie
18:03:15J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:05:412 Kontrola plnenia uznesení
18:05:42J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:05:493 Verejná obchodná súťaž - IBV Kúcanka
18:05:50J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:08:33T. Papánek0Diskusia
18:10:23J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:11:02O. Chocholáček0Diskusia
18:13:15J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:13:18M. Mihál0Diskusia
18:16:30J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:16:35G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
18:18:51J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:19:06M. Mihál0Diskusia
18:19:11J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:19:28P. Pecha0Diskusia
18:19:40J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:21:28T. Papánek0Diskusia
18:22:32J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:23:24T. Papánek0Diskusia
18:23:45J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:23:49E. Volková0Diskusia
18:25:21J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:25:26P. Brunovský0Diskusia
18:27:13J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:27:17O. Chocholáček0Diskusia
18:28:09J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:28:13T. Papánek0Diskusia
18:29:19J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:29:27G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
18:30:34J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:33:594 IV. zmena rozpočtu mesta Gbely v roku 2021
18:33:59J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:34:375 Záverečný účet Mesta Gbely za rok 2021, stanovisko hlavnej kontrolórky, stanovisko audítora
18:34:38J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:36:41M. Mihál0Diskusia
18:38:35J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:38:39G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
18:39:48J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:40:316 I. zmena rozpočtu mesta Gbely v roku 2022
18:40:33J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:40:486.1 Poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
18:40:49J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:41:57E. Volková0Diskusia
18:44:09J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:44:18T. Papánek0Diskusia
18:44:38G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
18:44:52J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:44:55T. Papánek0Diskusia
18:45:24J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:45:34G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
18:47:25E. Volková0Diskusia
18:48:28J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:48:36M. Mihál0Diskusia
18:50:48J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:50:50E. Volková0Diskusia
18:51:35J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:52:04M. Mihál0Diskusia
18:52:10J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:52:24M. Mihál0Diskusia
18:52:29J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:52:49M. Mihál0Diskusia
18:53:09G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
18:54:12M. Mihál0Diskusia
18:55:48J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:56:26T. Papánek0Diskusia
18:57:00J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:57:14T. Papánek0Diskusia
18:57:28J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:57:40O. Chocholáček0Diskusia
18:59:56J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:00:00E. Volková0Diskusia
19:01:19O. Chocholáček0Diskusia
19:02:33J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:02:42P. Brunovský0Diskusia
19:10:07J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:10:17E. Volková0Diskusia
19:11:57J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:12:226.2 Nákup školského autobusu
19:12:24J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:15:30T. Papánek0Diskusia
19:16:31J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:17:57T. Papánek0Diskusia
19:18:53J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:19:42T. Papánek0Diskusia
19:19:54J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:20:10D. Jureňa, riaditeľ ZŠ s MŠ Gbely0Diskusia
19:22:49J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:22:55O. Chocholáček0Diskusia
19:23:52J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:23:57T. Papánek0Diskusia
19:24:29J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:24:55T. Papánek0Diskusia
19:25:19J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:25:39Š. Komorný0Diskusia
19:26:46J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:30:21T. Papánek0Diskusia
19:31:31J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:32:01M. Mihál0Diskusia
19:39:02J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:39:05G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
19:41:10J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:42:01D. Jureňa, riaditeľ ZŠ s MŠ Gbely0Diskusia
19:45:20J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:45:22T. Papánek0Diskusia
19:46:23J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:47:05T. Papánek0Diskusia
19:47:45J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:47:57D. Jureňa, riaditeľ ZŠ s MŠ Gbely0Diskusia
19:49:50T. Papánek0Diskusia
19:51:10D. Jureňa, riaditeľ ZŠ s MŠ Gbely0Diskusia
19:52:27J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:52:48G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
19:53:55J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:54:03O. Chocholáček0Diskusia
19:55:30J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:56:09O. Chocholáček0Diskusia
19:56:38T. Papánek0Diskusia
19:58:11J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:58:14D. Jureňa, riaditeľ ZŠ s MŠ Gbely0Diskusia
19:59:54T. Papánek0Diskusia
20:00:16G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
20:01:40J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:01:58M. Mihál0Diskusia
20:03:57J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:04:54T. Papánek0Diskusia
20:05:04J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:05:20T. Papánek0Diskusia
20:06:08J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:06:12P. Brunovský0Diskusia
20:10:56J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:12:026.3 I. zmena rozpočtu mesta Gbely na rok 2022
20:12:04J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:13:27E. Volková0Diskusia
20:15:04J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:15:06G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
20:15:57J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:16:36T. Papánek0Diskusia
20:16:50J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:17:13O. Chocholáček0Diskusia
20:17:42G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
20:17:55J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:18:317 Návrh Dodatku č. 16 k VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Gbely
20:18:32J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:19:398 Rôzne
20:19:418.1 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I.polrok 2022
20:19:41J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:20:198.2 Voľba prísediacich pre Okresný súd Skalica - návrh
20:20:21J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:21:478.3 Prehodnotenie dočasného využitia služobného školského bytu
20:21:48J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:24:168.4 Majetkové prevody
20:24:17J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:27:41T. Papánek0Diskusia
20:27:53J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:37:15Š. Komorný0Diskusia
20:37:39J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:38:52M. Mihál0Diskusia
20:39:07J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:46:498.5 Nájomná zmluva prevádzkovateľovi bufetu - lodenica v mestskej časti Adamov
20:46:50J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:49:03T. Papánek0Diskusia
20:49:36J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:50:11M. Mihál0Diskusia
20:51:01J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:51:14M. Mihál0Diskusia
20:51:58J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:52:02M. Mihál0Diskusia
20:52:12J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:52:21M. Mihál0Diskusia
20:52:57T. Papánek0Diskusia
20:53:06J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:53:268.6 Návrh poslanca T. Papánka
20:53:27J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:02:06P. Brunovský0Diskusia
21:04:47J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:06:52T. Papánek0Diskusia
21:07:24J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:07:30O. Chocholáček0Diskusia
21:08:27D. Kubina, občan mesta0Diskusia
21:10:53J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:10:56O. Chocholáček0Diskusia
21:11:48J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:11:52E. Volková0Diskusia
21:12:31J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:12:34T. Papánek0Diskusia
21:12:52J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:12:54M. Mihál0Diskusia
21:14:00J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:14:579 Diskusia
21:14:58J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:15:10O. Chocholáček0Diskusia
21:17:10J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:17:19E. Volková0Diskusia
21:18:04J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:18:58E. Volková0Diskusia
21:19:25J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:19:47P. Brunovský0Diskusia
21:21:59J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:23:40Ľ. Bezáková, občianka mesta0Diskusia
21:24:31J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:24:37Ľ. Bezáková, občianka mesta0Diskusia
21:25:25T. Papánek0Diskusia
21:26:25J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:27:14T. Papánek0Diskusia
21:27:52J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:28:01T. Papánek0Diskusia
21:28:23J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:28:29M. Mihál0Diskusia
21:31:03J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:31:35M. Mihál0Diskusia
21:31:58J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:32:09O. Chocholáček0Diskusia
21:32:34J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:32:3610 Ukončenie
21:32:37J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia