SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2023 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
7. Zasadnutie MsZ v Gbeloch
 
Dátum konania: 16.10.2023 Predsedajúci: M. Jahodka
16:59:3016.10.2023
16:59:391 Otvorenie
16:59:39M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:02:322 Kontrola uznesení
17:02:34M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:02:41G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
17:02:50M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:02:593 Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Gbely za prvý polrok
17:03:00M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:05:584 V. zmena rozpočtu v roku 2023
17:06:01M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:06:24G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
17:08:48M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:10:35E. Volková1Diskusia
17:10:50G. Kováčová, prednostka MsÚ1
17:11:20M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:12:095 VZN O organizácii miestneho referenda
17:12:11M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:14:456 VZN Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Gbeloch
17:14:46M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:16:417 VZN O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Gbely
17:16:42M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:19:288 Dodatok č. 3 k VZN č. 6/2014 o miestnych daniach
17:19:29M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:22:459 Doplnenie členov komisií a sobášiacich
17:22:46M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:24:4910 Majetkové prevody
17:24:50M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:30:16M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:35:57M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:40:57M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:44:04M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:46:56M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:51:30M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:54:21E. Volková1Diskusia
17:55:33M. Mihál1Diskusia
17:56:46M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:57:4311 Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku Ing. Jozefovi Hazlingerovi
17:57:44M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:00:19K. Knotková1Diskusia
18:01:49E. Volková1Diskusia
18:03:09M. Karasová1Diskusia
18:03:46M. Mihál1Diskusia
18:07:47M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:08:5812 Diskusia
18:09:00M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:09:34E. Volková1Diskusia
18:10:18G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
18:10:48E. Volková1Diskusia
18:11:20M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:12:03p. Bezáková - občianka0Diskusia
18:12:22G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
18:13:18M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:14:35M. Mihál0Diskusia
18:18:00M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:20:0313 Záver
18:20:05M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia