SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
18. Zasadnutie MsZ v Gbeloch
 
Dátum konania: 18.01.2022 Predsedajúci: J. Hazlinger
18:00:1618.1.2022
18:00:211 Otvorenie
18:00:23J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:02:062 Voľba hlavného kontrolóra mesta Gbely
18:02:07J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:04:07P. Brezovská0Diskusia
18:11:28J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:11:45O. Chocholáček0Diskusia
18:12:31P. Brezovská0Diskusia
18:14:01T. Papánek0Diskusia
18:14:52P. Brezovská0Diskusia
18:15:48J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:15:51P. Brunovský0Diskusia
18:17:16P. Brezovská0Diskusia
18:18:14J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:19:51O. Kollár0Diskusia
18:24:55J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:25:05T. Papánek0Diskusia
18:25:22O. Kollár0Diskusia
18:26:48J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:26:51P. Brunovský0Diskusia
18:27:44O. Kollár0Diskusia
18:28:24J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:28:28O. Chocholáček0Diskusia
18:29:19O. Kollár0Diskusia
18:32:36J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:38:543 Diskusia
18:38:55J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:39:04T. Papánek0Diskusia
18:39:32J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:39:55T. Papánek0Diskusia
18:41:48J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:41:56T. Papánek0Diskusia
18:42:07J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:42:14T. Papánek0Diskusia
18:42:23J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:42:28T. Papánek0Diskusia
18:42:57J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:43:01T. Papánek0Diskusia
18:43:12J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:43:22T. Papánek0Diskusia
18:43:49J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:43:55O. Chocholáček0Diskusia
18:44:54J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:45:17M. Mihál0Diskusia
18:47:55J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:47:58T. Papánek0Diskusia
18:48:32J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:48:51T. Papánek0Diskusia
18:49:37J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:49:48T. Papánek0Diskusia
18:49:52J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:49:56M. Kudolániová0Diskusia
18:51:25T. Papánek0Diskusia
18:52:29M. Kudolániová0Diskusia
18:53:20J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:53:43T. Papánek0Diskusia
18:54:14M. Kudolániová0Diskusia
18:54:18T. Papánek0Diskusia
18:54:31M. Kudolániová0Diskusia
18:54:40J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:54:45O. Chocholáček0Diskusia
18:55:46J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:56:29M. Kudolániová0Diskusia
18:56:49O. Chocholáček0Diskusia
18:57:28J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:58:39O. Chocholáček0Diskusia
18:59:03P. Volková0Diskusia
18:59:47J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:59:52P. Brunovský0Diskusia
19:00:21G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
19:00:49P. Brunovský0Diskusia
19:01:02J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:01:24T. Papánek0Diskusia
19:02:02J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:02:574 Ukončenie
19:02:58J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia