SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
1. Zasadnutie MsZ v Gbeloch
 
Dátum konania: 28.11.2022 Predsedajúci: primátor
18:01:1028.11.2022
18:01:231 Hymna SR
18:01:25J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:03:012 Otvorenie zasadnutia MsZ
18:03:01J. Hazlinger, primátor mesta1
18:03:293 Správa predsedu MVK o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta
18:03:29J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:03:41M. Kudolániová - zapisovateľka MVK0Diskusia
18:05:06J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:05:144 Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Gbely
18:05:14J. Hazlinger, primátor mesta1
18:05:33M. Jahodka1
18:06:12J. Hazlinger, primátor mesta1
18:07:285 Zloženie sľubu novozvolených poslancov MsZ Gbely
18:07:28M. Jahodka, primátor mesta1
18:16:096 Prestávka
18:19:307 1 Návrh programu Mestského zastupiteľstva
18:19:30M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:22:078 2 Poverenie na výkon funkcie zástupcu primátora mesta
18:22:07M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:23:029 3 Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
18:23:02M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:24:3810 4 Poverenie sobášiacich
18:24:38M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:25:4511 5 Voľba predsedov, členov z radov poslancov
18:25:45M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:31:5912 6 Diskusia
18:31:59M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:35:13P. Brunovský, občan0Diskusia
18:35:33M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:36:3213 7 Záver
18:36:32M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia