SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2023 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
3. Zasadnutie MsZ v Gbeloch
 
Dátum konania: 31.01.2023 Predsedajúci: M. Jahodka
17:02:4331.1.2023
17:02:471 Otvorenie
17:02:51M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:06:042 Návrh VZN Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Gbeloch
17:06:04M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:07:37O. Chocholáček0Diskusia
17:11:08M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:12:39E. Volková0Diskusia
17:13:33M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:13:36T. Papánek0Diskusia
17:13:41M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:14:443 Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Gbely v roku 2023
17:14:44M. Jahodka, primátor mesta1
17:16:41G. Kováčová, prednostka MsÚ1
17:17:28M. Jahodka, primátor mesta1
17:18:104 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2022
17:18:10M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:18:38P. Brezovská, hl. kontrolórka0Diskusia
17:22:26M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:22:37T. Papánek0Diskusia
17:23:07P. Brezovská, hl. kontrolórka0Diskusia
17:23:41T. Papánek0Diskusia
17:23:57P. Brezovská, hl. kontrolórka0Diskusia
17:24:09M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:24:305 Rôzne
17:24:375.1 Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ
17:24:37M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:26:52P. Horinková0Diskusia
17:28:19M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:28:24T. Papánek0Diskusia
17:29:02M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:29:06K. Knotková0Diskusia
17:29:23M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:29:32M. Mihál0Diskusia
17:30:25M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:36:435.2 Majetkové prevody
17:36:44M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:43:08O. Chocholáček0Diskusia
17:44:19M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:45:45E. Volková0Diskusia
17:46:31M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:46:585.3 Doplnenie členov komisií MsZ z radov odborníkov
17:46:58M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:48:28T. Papánek0Diskusia
17:49:08P. Horinková0Diskusia
17:49:22M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:49:30O. Chocholáček0Diskusia
17:49:54M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:56:475.4 Menovanie konateľa SMM Gbely s.r.o.
17:56:47M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
17:57:43G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
17:59:12M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:00:085.5 Plat primátora
18:00:08M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:00:16T. Papánek0Diskusia
18:01:58M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:02:41K. Knotková0Diskusia
18:03:22M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:03:32M. Karasová0Diskusia
18:04:27M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:04:30E. Volková0Diskusia
18:06:18M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:06:25T. Papánek0Diskusia
18:07:04M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:07:11T. Papánek0Diskusia
18:07:17M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:09:07G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
18:09:54O. Chocholáček0Diskusia
18:10:26M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:10:515.6 Návrh k odvolaniu zástupcu Mesta Gbely z dozornej rady a schválenie zástupcu Mesta Gbely do dozornej rady obchodnej spoločnosti Fakultná nemocnica Agel Skalica, a.s.
18:10:51M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:13:48O. Chocholáček0Diskusia
18:14:26M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:14:31G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
18:15:33M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:16:326 Diskusia
18:16:32M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:17:27O. Chocholáček0Diskusia
18:17:44M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:17:56M. Jureňa, občan0Diskusia
18:20:07M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:24:46P. Horinková0Diskusia
18:24:59M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:31:15M. Mihál0Diskusia
18:32:57M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:36:38B. Macánková, občan0Diskusia
18:38:52M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:40:41T. Papánek0Diskusia
18:41:12M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:41:20J. Bolebruch, občan0Diskusia
18:44:39M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:47:38J. Bolebruch, občan0Diskusia
18:48:03M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:48:10J. Bolebruch, občan0Diskusia
18:48:22M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:48:36T. Papánek0Diskusia
18:49:09G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
18:50:00M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:50:37K. Knotková0Diskusia
18:51:00G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
18:52:34M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:53:16G. Kováčová, prednostka MsÚ1Diskusia
18:53:45M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia
18:53:497 Ukončenie
18:53:49M. Jahodka, primátor mesta1Diskusia