rozšírené vyhľadávanie
Mesto Gbely
mesto Gbely

Poslanci MsZ

1 Mgr. Ľudmila Činovská - ludmila.cinovska@gbely.sk
2 Mgr. Petra Horinková - petra.horinkova@gbely.sk
3 Ing. Ondrej Chocholáček - ondrej.chocholacek@gbely.sk
4 MgA. Radoslav Irša - radoslav.irsa@gbely.sk
5 Lukáš Jureňa - lukas.jurena@gbely.sk
6 Mgr. Mária Karasová - maria.karasova@gbely.sk
7 PharmDr. Katarína Knotková - katarina.knotkova@gbely.sk
8 Ing. Miroslav Mihál - miroslav.mihal@gbely.sk
9 Tomáš Papánek - tomas.papanek@gbely.sk
10 Ing. Dušan Vlk - dusan.vlk@gbely.sk
11 Mgr. Eva Volková - eva.volkova@gbely.sk
V obraze |

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z webu mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google Play Apple AppStore