Menu
Mesto Gbely
mesto Gbely

Úmrtie

  • vybavuje: Mária Puškáčová
  • č. dverí: 5
  • tel: +421346906421
  • email: matrika@gbely.sk

Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu. 

Vybavovateľ úmrtia predloží matričnému úradu  List o prehliadke mŕtveho v 3 vyhotoveniach. Tento doklad musí obsahovať údaje o zomretom, musí byť opatrený pečiatkou a podpisom prehliadajúceho lekára a pečiatkou a podpisom ošetrujúceho lekára. Aspoň jeden z listov musí byť originál. Tento zostáva na Matričnom úrade v Gbeloch. Jedna kópia sa zasiela na štatistický úrad a druhá kópia zostáva pozostalým. List o prehliadke mŕtveho musí obsahovať aj dátum a hodinu úmrtia, ktorú určí lekár. Ak hodina a dátum na liste o prehliadke chýba, musia pozostalí vyhľadať lekára, ktorý je za tento úkon zodpovedný a ten musí údaj doplniť.

Úmrtie, ktoré nastalo na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo v lietadle mimo územia SR, území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisujú do osobitnej matriky na základe oznámenia pozostalých.

Ďalej je  k vybaveniu úmrtného listu je potrebné doložiť občiansky preukaz zomretého.

Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Položka 2 – Matričný úrad

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia Matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, manželstiev, knihy úmrtí .......................................................................................................  5 eur

Oslobodenie 
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. 

Poznámky 
1. Poplatok podľa písmen a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. 
2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

Položka 16 - Matričný úrad

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ..............................................................  2 eurá

Položka 17 - Matričný úrad

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky ..... 10  eur 

Duplikáty matričných dokladov, ktoré boli občanom vyhotovené Ministerstvom vnútra  SR – Osobitná matrika, si občania sami vyžiadajú priamo na Ministerstve vnútra SR.

Kontakt : Ministerstvo vnútra SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, 826 86  Bratislava

tel. č. 02/48592851

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
1
16
2
17
1
18
2
19
3
20
1
21
1
22
2
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 26. 5. 2024
slabý dážď 25 °C 12 °C
pondelok 27. 5. zamračené 25/14 °C
utorok 28. 5. mierny dážď 21/14 °C
streda 29. 5. oblačno 21/11 °C

Rýchly kontakt

Námestie Slobody 1261
908 45 Gbely

Tel: +421 (0)34/690 64 11
E-mail: sekretariat@gbely.sk

Aplikácia MID

mid

Virtuálny cintorín

Odkaz na verejnú aplikáciu cintorína:

http://mu-gbely.gisplan.sk/mapa/pasport-hrbitovu/

V obraze |

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z webu mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google Play Apple AppStore