rozšírené vyhľadávanie
Mesto Gbely
mesto Gbely

Koričánsky Marek Juraj, kňaz, básnik (1707 – 1752)

Narodil sa 15.augusta 1707 v Gbeloch. Študoval u piaristov v Prievidzi a za kňaza bol vysvätený v roku 1733 v Segedíne. Vyučoval v nižších triedach gymnázia v Segedíne, potom v Krupine a Prievidzi. Odtiaľ odišiel chorý na pľúca do Svätej Anny v Aradskej župe, kde aj v roku 1752 zomrel. Rovesníci o ňom hovorili, že je dobrý básnik (poeta bonus), lebo veľmi ľahko tvoril, skladal latinské distichá (dvojveršia).Podľa Horányho v elégiách sa mohol porovnať s rímskym básnikom Ovídiom a v epigramoch s Martialom. Väčšina jeho básní však ostala v rukopisoch. Konštantín Alapi (Halapi), ktorý bol jeho rehoľným predstaveným, o ňom napísal oslavnú báseň Elegia X Apologia P. Marci… (svoje básne inak nechcel nikomu dať), ktorú potom spolu s básňami (elégiami) svojich priateľov vydal v roku 1747 v Trnave v knihe Apologorum Moralium libri VI… Život a dielo M. J. Koričánskeho nebolo doteraz bližšie zhodnotené. Sú o ňom iba kusé údaje.

Dátum vloženia: 25. 11. 2019 1:22
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 11. 2019 1:23
Autor:
V obraze |

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z webu mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google Play Apple AppStore