rozšírené vyhľadávanie
Mesto Gbely
mesto Gbely

Kovové obaly

Kovové obaly

Kovové obaly ako napr. plechovky, konzervy je možné umiestňovať do vreca a kontajnera určeného na PLASTY.

Ostatné kovy

Kovy – v rámci triedeného zberu sa zbierajú v zbernom dvore odpadov.

Patria sem: obaly od sprejov, hliníkové obaly, konzervy, oceľové plechovky a pod.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

 

Väčšie  kusy  kovového  odpadu  ako  je  napr.  kovový šrot, oceľ, drôt, farebné  kovy je potrebné odovzdať do zberného dvora odpadov.

Dátum vloženia: 11. 1. 2021 7:44
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 1. 2021 8:55
V obraze |

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z webu mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google Play Apple AppStore