rozšírené vyhľadávanie
Mesto Gbely
mesto Gbely

Zástupca primátora

 1. Primátor má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie mestským zastupiteľstvom a to z poslancov mestského zastupiteľstva.
 2. Zástupca primátora zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Mestské zastupiteľstvo môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať.
 3. Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:
  • ​​a/ zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva,
  • b/ nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti primátora /§ 13 ods.3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov/,
  • c/ vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu mestského úradu.
 4. Zástupca primátora v súčinnosti s prednostom MsÚ zabezpečuje prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej náplne.
 5. Zástupca primátora v súčinnosti s prednostom mestského úradu koordinuje činnosť všetkých komisií mestského zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.
 6. Rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a prednostu mestského úradu.
 7. Organizuje práce pri príprave rozpočnu mesta.
 8. Pripravuje v súčinnosti s prednostom Msú zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy.
 9. Navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností.
 10. Zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva mestskému zastupiteľstvu a primátorovi.
 11. Plní ďalšie úlohy podľa uznesení mestského zastupiteľstva.

 

 

Oznam o plate zástupcu primátora

Podľa zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  stanovil primátor mesta od 1.2.2019  zástupcovi primátora mesačný plat vo výške 250,- €.

Aktuálne počasie

dnes, sobota 10. 6. 2023
slabý dážď 23 °C 15 °C
nedeľa 11. 6. slabý dážď 22/13 °C
pondelok 12. 6. jasná obloha 20/10 °C
utorok 13. 6. zamračené 20/7 °C

Rýchly kontakt

Námestie Slobody 1261
908 45 Gbely

Tel: +421 (0)34/690 64 11
E-mail: sekretariat@gbely.sk

Aplikácia MID

mid

Virtuálny cintorín

Odkaz na verejnú aplikáciu cintorína:

http://mu-gbely.gisplan.sk/mapa/pasport-hrbitovu/

V obraze |

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z webu mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google Play Apple AppStore