rozšírené vyhľadávanie
Mesto Gbely
mesto Gbely

Ochrana ovzdušia

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia – skrátene MZZO

Čo je to MZZO?

Zdrojom znečisťovania ovzdušia sa všeobecne dá označiť činnosť, technológia, stavba a i., ktorá počas prevádzky vypúšťa do ovzdušia látky, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie alebo iným spôsobom obťažujúce. MZZO je zdroj znečistenia, ktorý nedosahuje vyhláškou (410/2012 Z.z.) stanovené množstvo na to, aby bol zaradený do skupiny stredných alebo veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Napríklad u zariadení akými sú kotol a krb, ktoré sú zároveň najčastejšie sa vyskytujúcimi MZZO v mestách a obciach je limit max. 0,3 MW.

Povolenie na MZZO vydáva príslušná obec alebo mesto v ktorom bude tento zdroj umiestnený.

MZZO a stavba

Ak sa chystáte stavať pravdepodobne bude Váš nový projekt vykurovaný plynovým kotlom, kotlom na tuhé palivo, krbom alebo ich kombináciou. V takom prípade potrebujete súhlas mesta na stavbu MZZO (§ 17 ods. 1 písm. a) 137/2010 Z.z.). MZZO nie je len kotol, ale celý technologický celok t.j. rodinný dom,  chata, výrobná alebo skladová hala a pod. Výkon ZZO sa počíta ako súčet výkonov všetkých zariadení a podľa toho je zdroj zaradený do kategórie veľký, stredný alebo malý zdroj. Napríklad ak máte v dome krb s výkonom 8 kW a kotol s výkomon 24kW výsledný výkon je 32kW čo je 0,032MW a teda podmienku pre MZZO (do 0,3 MW) spĺňate.

Súhlas mesta na MZZO sa vydáva v dvoch stupňoch a to ako záväzné stanovisko k povoleniu stavby (k vydaniu stavebného povolenia) a ku kolaudácii (rozhodnutiu o užívaní stavby).

V prvom stupni pri plánovaní stavby treba doložiť projekt pričom predmetom záujmu sú najmä nasledovné fakty: lokalita stavby MZZO, plánované zariadenia (kotle, krby), situovanie v rámci objektu, výkony a výška vypúšťania spalín čiže výška komína.

V druhom stupni pri kolaudácii treba doložiť stanovisko z prvého stupňa, ak nebolo vydané tak projekt, stavebné povolenie, certifikáty alebo záručné listy od použitých zariadení.

MZZO a poplatky

Podnikateľ (FO aj PO) ktorý má na území mesta prevádzku v ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť (nie však jeho rodinný dom) je povinný každoročne do 15.2. nahlásiť mestu spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. Na základe tohto nahlásenia mesto vyrúbi rozhodnutím výšku poplatku za predchádzajúci rok ( § 6 ods. 4,5,6 zákona 401/1998).

Spracoval: Mgr. Miriam Kudolániová

Aktuálne počasie

dnes, sobota 10. 6. 2023
slabý dážď 23 °C 14 °C
nedeľa 11. 6. slabý dážď 22/13 °C
pondelok 12. 6. oblačno 20/9 °C
utorok 13. 6. takmer jasno 17/6 °C

Rýchly kontakt

Námestie Slobody 1261
908 45 Gbely

Tel: +421 (0)34/690 64 11
E-mail: sekretariat@gbely.sk

Aplikácia MID

mid

Virtuálny cintorín

Odkaz na verejnú aplikáciu cintorína:

http://mu-gbely.gisplan.sk/mapa/pasport-hrbitovu/

V obraze |

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z webu mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google Play Apple AppStore