Menu
Mesto Gbely
mesto Gbely

Zberný dvor odpadov

Zberný dvor odpadov na ulici Piesky č. 1604

je otvorený

v piatok           od 10.00 do 16.00 hodiny
v sobotu          od   8.00 do 16.00 hodiny

od 12.00 do 12.30 hodiny je obedňajšia prestávka.

Do zberného dvora odpadov je možné odovzdať oddelene vytriedené zložky komunálneho odpadu. Tieto môže odovzdať každý občan mesta, ktorý je poplatníkom tzn. kto si platí miestny poplatok za komunálny odpad.

V zbernom dvore je možné bezplatne odovzdať:

obaly z papiera a lepenky, papier, lepenka

 • kancelársky papier, knihy a zošity
 • obalový papier, kartóny a krabice (tieto treba zložiť)
 • noviny a časopisy
 • farebné papierové obaly recyklovaný papier

obaly z plastov, plasty

 • PET fľaše z nápojov rôznych farieb
 • obaly z čistiacich prostriedkov, aviváže a kozmetiky
 • fólie, polystyrén

sklo

 • sklo biele, fľaše, zaváraninové poháre
 • sklo z okenných tabúľ

vyradené elektronické a elektrické zariadenia

 • biela technika – domáce spotrebiče (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky atď.)
 • čierna technika – spotrebiče (televízory, videá, sporáky atď.)
 • kancelárska technika (počítače, tlačiarne, kopírky …)
 • káble, staré zástrčky a vypínače
 • elektrické nástroje (vŕtačky, vysávače, el. hračky …)

batérie, monočlánky, akumulátory

 • opotrebované akumulátory z osobných nákladných automobilov a traktorov
 • monočlánky
 • batérie

objemný odpad

 • rozobratý drevený nábytok, skrine, postele, koberce, matrace, gumolity a pod.
 • okenné rámy bez sklenej výplne

drobný stavebný odpad

 • z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, na ktoré sa nevyžaduje podľa stavebného zákona stavebné povolenie
 • drobná omietka, obklady, podlahy, dlažby, obkladačky
 • umývadlá, WC
 • odpad pri natieračských prácach
 • drobné úlomky tehál
 • odrezky sadrokartónu (porezané na menšie kusy)
 • okná, dvere
 • bytové jadrá

Pôvodca/držiteľ DSO je povinný tento najprv vytriediť a použiteľnú časť zhodnotiť t.j. môže ju využiť pri ďalšej stavbe.

Za DSO sa platí v zmysle zákona poplatok vo výške 0,042 € za kg takéhoto odpadu. Platí sa v hotovosti v zbernom dvore odpadov.

Upozornenie: Ak bolo fyzickej osobe vydané stavebné povolenie podľa stavebného zákona, považuje sa takýto vzniknutý odpad za stavebný odpad. Tento je povinný zhodnotiť/zlikvidovať v súlade s § 77 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., na vlastné náklady. Doklad o likvidácii odpadu bude predložený stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

A čo ešte sa zberá v zbernom dvore odpadov?

 • odpadové farby a laky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, odpadový toner z tlačiarní
 • odpadové motorové, prevodové a mazacie oleje,
 • jedlé oleje a tuky
 • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
 • plastové obaly od olejov, znečistené plastové obaly
 • textílie a šatstvo
 • žiarivky, žiarovky, neóny
 • pesticídy, rozpúšťadlá
 • kovy a kovové obaly

Pravidlá dovozu a preberania odpadu

Každý občan je povinný riadiť sa prevádzkovým poriadkom v ZDO, pokynmi pracovníka ZDO. Taktiež je povinný dodržiavať čistotu a ukladať oddelené zložky odpadov do príslušných nádob. (napr. okná vysklené, skrine a nábytok rozobratý a pod.)

Pri dovoze odpadu je občan povinný prihlásiť sa na vrátnici ZDO a riadiť sa pokynmi pracovníka zberného dvora. Ďalej je občan povinný predložiť zodpovednému pracovníkovi zberného dvora na požiadanie občiansky preukaz na zápis údajov do evidencie. V evidencii a vážnom lístku bude pre štatistické vyhodnocovanie zapísané meno a priezvisko, bydlisko, druh a množstvo dovezeného odpadu, ŠPZ auta ak je odpad dovezený autom. Ďalšie osobné údaje nebudú zaznamenávané.

Do ZDO nie je dovolené dovážať:

 1. Odpad vznikajúci podnikateľskou činnosťou. Ak podnikateľ zabezpečuje odvoz odpadu pre občana mesta, tento sa musí dostaviť spolu s podnikateľom. V opačnom prípade zamestnanec odmietne odpad prevziať.
 2. Biologický odpad – lístie, tráva, burina, uhynuté zvieratá a iný podobný biologický odpad.
 3. Nebezpečné zložky komunálneho odpadu –  azbest, výbušné a podobné hmoty.

Spracoval: Mgr. Miriam Kudolániová

Nezabúdajme  však, že najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
2
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 21. 7. 2024
jasná obloha 31 °C 16 °C
pondelok 22. 7. mierny dážď 32/18 °C
utorok 23. 7. zamračené 29/18 °C
streda 24. 7. slabý dážď 27/15 °C

Rýchly kontakt

Námestie Slobody 1261
908 45 Gbely

Tel: +421 (0)34/690 64 11
E-mail: sekretariat@gbely.sk

Aplikácia MID

mid

Virtuálny cintorín

Odkaz na verejnú aplikáciu cintorína:

http://mu-gbely.gisplan.sk/mapa/pasport-hrbitovu/

V obraze |

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z webu mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google Play Apple AppStore