rozšírené vyhľadávanie
Mesto Gbely
mesto Gbely

Organizácia MsÚ

 1. Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátomsúra, zložený z pracovníkov mesta. Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.
 2. Mestský úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy mesta, najmä:
  • a/ zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a orgánov mestského
  • zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
  • b/ pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva a komisií mestského zastupiteľstva,
  • c/ vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutia primátora vydané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní a v konaní o priestupkoch,
  • d/ vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
  • e/ koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,
  • f/ organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na mesto.
 3. Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta mestského úradu a primátor mesta.
 4. Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Gbeloch, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 6. 7. 2020
slabý dážď 25 °C 14 °C
utorok 7. 7. slabý dážď 20/12 °C
streda 8. 7. polojasno 23/10 °C
štvrtok 9. 7. slabý dážď 24/15 °C

Rýchly kontakt

Námestie Slobody 1261
908 45 Gbely

Tel: +421 (0)34/690 64 11
E-mail: sekretariat@gbely.sk

Virtuálny cintorín

Odkaz na verejnú aplikáciu cintorína:

http://mu-gbely.gisplan.sk/mapa/pasport-hrbitovu/

V obraze |

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z webu mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google Play Apple AppStore