rozšírené vyhľadávanie
Mesto Gbely
mesto Gbely

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad – od prevádzkovateľa kuchyne

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad – od prevádzkovateľa kuchyne

Povinnosti prevádzkovateľa kuchyne podľa § 83 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

 

Prevádzkovateľ kuchyne je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Zariadením spoločného stravovania je zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov. Pod pojmom zariadenie spoločného stravovania je možné rozumieť reštaurácie, závodné kuchyne a jedálne, penzióny či hotely, ktoré majú reštauráciu, bufety, školské jedálne.

 

Prevádzkovateľ kuchyne:

  • zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom,
  • je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

 

Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje:

  • uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob určených mestom na zber komunálneho odpadu,
  • používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu,
  • zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

 

Za porušenie ustanovení uvedených v § 83 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu od 800 eur do 80 000 eur.

 

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria najmä: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domova sociálnych služieb a pod.

 

Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“ a pod.

 

Znenie platné od 1.1.2021

Dátum vloženia: 11. 1. 2021 7:45
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 1. 2021 8:54

Aktuálne počasie

dnes, streda 27. 9. 2023
polojasno 26 °C 15 °C
štvrtok 28. 9. jasná obloha 26/13 °C
piatok 29. 9. jasná obloha 26/13 °C
sobota 30. 9. slabý dážď 24/16 °C

Rýchly kontakt

Námestie Slobody 1261
908 45 Gbely

Tel: +421 (0)34/690 64 11
E-mail: sekretariat@gbely.sk

Aplikácia MID

mid

Virtuálny cintorín

Odkaz na verejnú aplikáciu cintorína:

http://mu-gbely.gisplan.sk/mapa/pasport-hrbitovu/

V obraze |

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z webu mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google Play Apple AppStore