rozšírené vyhľadávanie
Mesto Gbely
mesto Gbely

Zberný dvor odpadov

Zberný dvor odpadov

Občan mesta Gbely, ktorý je poplatníkom (čiže si platí poplatok za komunálny odpad) môže odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v zbernom dvore odpadov, na ulici Piesky č. 1604.

Prevádzková doba je:

  • piatok:   od 10.00 do 16.00 hodiny
  • sobota:  od   8.00 do 16.00 hodiny

Obedňajšia prestávka od 12.00 do 12.30 hodiny.

Informácie o druhoch odpadov, ktoré je možné odovzdať v zbernom dvore odpadov sú uvedené v záložke Zberný dvor odpadov.

Dátum vloženia: 11. 1. 2021 7:42
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 1. 2021 8:55
V obraze |

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z webu mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google Play Apple AppStore