rozšírené vyhľadávanie
Mesto Gbely
mesto Gbely

Projekt 3E – Morava Nature

Projekt 3E – Morava Nature

Projekt 3E – Morava Nature

Mesto Gbely spolu s partnermi pripravilo projekt v rámci programu –  SK/AT Program spolupráce 2014-2020  – INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko, z prioritnej osy – PA 2 – Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity  – IP 6d  -Posilnenie obnovy a riadenia ekologických koridorov, s názvom Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky  Moravy prostredníctvom menežmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovanie povedomia) v eko – centrách“,  s akronymom 3E – MoravaNatute./3E = Ekocentr, Environmental Education/

Do projektu sú zapojení okrem nášho mesta i ďalší štyria slovenskí partneri:  Mesto Stupava; Trnavský samosprávny kraj; Devínska Nová Ves; Bratislavské regionálne ochranárske združenie –BROZ a päť rakúskych partnerov: Markgemeinde  Hohenau an der March; Združenie March.Raum- Marchegg; WUK – Združenie pre tvorbu otvorenej kultúry a domáce dielne; NÖ.Regional.GmbH; Weinviertel Tourismus dvaja strategickí partneri: ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty a Verein AURING Biologische Station Hohenau-Ringelsdorf.

Celkovým cieľom projektu je revitalizácia a manažment suchozemských a vodných biotopov na tomto území, posilnenie environmentálnej výchovy spojenej s prírodnou turistikou a vybudovanie potrebnej infraštruktúry v podobe ekocentier tak na slovenskej ako aj na rakúskej strane.  Jednotlivé aktivity projektu sú určené pre všetky vekové kategórie obyvateľov, pre odbornú aj laickú verejnosť. Pozornosť sa sústreďuje na revitalizáciu zdevastovaných a neudržiavaných vybraných biotopov resp. prvkov ekologickej siete pozdĺž rieky Moravy a ich dlhodobý trvaloudržateľný rozvoj.

Projekt bol schválený a po podpise Zmluvy o NFP sme začali v roku  2018 realizovať plánované aktivity.

Ťažiskovými aktivitami nášho projektu je realizácia envirochodníka určeného pre environmentálnu výchovu v ZŠ s MŠ Gbely, zakúpenie interaktívnych tabúľ pre vyučovanie environmentálnej výchovy, ekologická eliminácia nežiaduceho vodného rastlinstva v Adamovskom jazere, osadenie hniezdnych ostrovov v lokalite Adamovské jazerá, exkurzie žiakov našej ZŠ k partnerom projektu.

Dátum vloženia: 29. 11. 2019 9:58
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 11. 2019 9:59
V obraze |

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z webu mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

Google Play Apple AppStore